Ребрендинг: коли компанії потрібні зміни?

«Потрібен нам ребрендинг чи може просто нові візитки замовити?» – одне із частих запитань власників різних сфер бізнесу. Що порадити в такому випадку?

Нові візитки, пакети, зміна логотипу, оновлена вивіска – це не ребрендинг, а елементи рестайлінгу, який є складовою ребрендингу, але не єдиною. І глобально вирішити питання ефективності комунікацій та формування цілісного бренда за допомогою лише рестайлінгу неможливо.

Тож варто розглянути, що таке ребрендинг, на які аспекти бізнес-активності він впливає і для чого потрібен.

Ребрендинг 

Ребрендинг – це зміна концепції, ідеї, змісту бренда. Цей процес є цілісним і глибоким, адже змінює стратегію розвитку, місію бренда, формує нові цінності і впливає на сприйняття бренда споживачами.

Коли потрібен ребрендинг?

Ребрендинг є певною «модернізацією» бренда. Він потрібен, коли є стійке падіння продажів, коли потрібна зміна ідеології бізнесу, переорієнтація в позиціонуванні бренда. Коли «нічого не робити» стає дорожчим, аніж вкластися в ребрендинг.

А ще – коли відкриттю бізнесу не передував етап вивчення ринку, аналізу цільової аудиторії, розробки позиціонування, концепції і стратегії розвитку бренда. Коли назва, слоган і засоби візуальної ідентифікації не мають логічної виваженості і гармонійності.
Коли комунікаційні меседжі мають хаотичний, розрізнений характер, не маючи єдиної ідеї, стилю та концептуального підґрунтя. На жаль, саме так найчастіше і відкривався український бізнес.

Ситуація в бізнесі поступово змінюється:

  • суттєво збільшилася кількість учасників ринку, що значно посилило конкуренцію;
  • виникнення і поширення нових стандартів ведення бізнесу, рівня сервісу та рівня споживчих вимог і потреб;
  • всебічне розповсюдження нових каналів комунікації і, у зв’язку з цим, величезний тиск інформаційного галасу на споживачів.

Усі вищезгадані фактори формують головну вимогу перед сучасним бізнесом: вигідно вирізнятися та виокремлюватися, мати єдину унікальну систему айдентики та будувати комунікаційну кампанію в єдиному зрозумілому та логічно обґрунтованому напрямку.

Приклад ребрендингу ювелірного магазину-майстерні «Вища Проба»

Грамотно вирішити поставлене завдання допоможе ребрендинг, основними етапами якого є:

  1. Аудит бренда: для виявлення оцінки сприйняття бренда споживачами, ставлення до нього, рівня лояльності цільової аудиторії. З’ясування сильних і слабких сторін бренда.
  2. Маркетинговий аналіз ринку та конкурентного середовища.
  3. Репозиціонування – розробка нової ідеї, філософії, місії бренда.
  4. Рестайлінг – зміна або оновлення візуальної ідентичності бренда. Корекція дизайну, вербальних констант, розробка нового брендбуку.
  5. Розробка комунікаційної стратегії, впровадження. Донесення до працівників компанії, клієнтів, споживачів змісту ребрендингу та його ключових характеристик.

Перелічені етапи дозволять гармонізувати бренд – погодити із власником і всебічним аналізом ринкової ситуації. Розробити стратегію розвитку та налаштувати канали комунікації бренда так, щоби бути поміченим, зрозумілим та обраним.

Приклад ребрендингу стоматологічної клініки Orange Clinic

Грамотна робота з ребрендингу заощадить кошти, час і нерви власника, обґрунтує і донесе його ідеї до співробітників, партнерів і споживачів. І надасть змістовний напрямок для стійкого й успішного розвитку на тривалий період.

ЗАМОВИТИ
КОНСУЛЬТАЦІЮ:

Не знаєте, з чого почати?
Замовте консультацію наших фахівців.
Це безкоштовно і ні до чого не зобов'язує.